In de buurt
 ' t Kapelhof
 altijd verse kwaliteit
HOME
Zuidlindestraat 9, 8950 Heuvelland (Nieuwkerke), West-Vlaanderen, België
Tel: 32 (0) 57/ 44 43 68,    Info@tkapelhof.be        
WebMaster: Delaplace Freddy
 Fotogalerij
 Hoevewinkel
Akkerbouw

Op ons bedrijf worden wintergerst, wintertarwe en maïs geteeld.

Wintergerst:

Eind september wordt de akker geploegd, klaargelegd en de gerst wordt gezaaid.

In maart, april en mei wordt de gerst bemest en behandeld.

Half juli wordt er geoogst, het gerstegraan wordt verkocht aan een handelaar

en het stro wordt verkocht aan een collega landbouwer.

Wintertarwe:

Half oktober wordt de akker geploegd, klaargelegd en de tarwe wordt gezaaid.

In maart, april en mei wordt de tarwe bemest en behandeld.

Begin augustus wordt  de tarwe geoogst, het graan wordt verkocht aan een handelaar, en het stro wordt verkocht in kleine balen.

Maïs:

Daar er bij ons zware leemgrond is wordt er voor de winter geploegd , half december.

Half april wordt de akker klaargelegd en de maïs word gezaaid,

Het zaaien gebeurt in combinatie met triltand, rotoreg en rijbemesting.

In oktober wordt de maïs gehakseld en verkocht aan een collega voor dierenvoeder.

Soms wordt er een maand later geoogst en wordt het graan verkocht aan een handelaar.

producten